Pokerregler

Poker är ett spel som går ut på att ha bättre kort än motståndarna, eller få dem att tro det. Spelet bygger på att korten värderas varvid högsta kombinationen eller ett kort är det högsta om kombinationer saknas. Detta under förutsättning att spelet går till syn, det vill säga att de spelare som i slutet av en omgång är kvar i spelet, visar sina kort. Om då motståndarna misstänker att deras kort är för dåliga och inte begär syn vinner den som satsat på sina kort men inte behöver visa dem. I det fallet kan vinsten bestå av så kallade "lankor" det vill säga ganska värdelösa kort. Genom dessa olika förfaranden uppstår det faktum att poker är ett skicklighetsspel men även baserat på tur eller slump. Den som sätter sig in i pokerspelets labyrinter förstår snart att det krävs en hel del erfarenhet för att lyckas som spelare. Det är en sak att spela med kompisar mot att sätta sig vid finalbordet i världsmästerskapen, WSOP.

Grundregler i poker

För att återvända till kortens värde är den lägsta kombinationen ett par. Om ingen spelare har par eller bättre vinner den som har högsta kortet, vid lika mellan två spelare det näst högsta och så vidare. Vad par och högre beträffar gäller detsamma, par i treor är högre än par i tvåor. Högre än par är två par, skulle två spelare ha exakt samma tvåpar räknas deras femte kort. Följande därpå kommer triss, det vill säga tre kort av samma valör. Näst högre kommer stege, det vill säga kort i stigande oavbruten svit, exempelvis sju, åtta, nio, tio och knekt. Så kommer färg eller flush som det även benämns och skall vara fem kort i samma färg, det vill säga i ruter, hjärter, spader eller i klöver. Nu börjar vi komma upp i de högre skikten som även oftast är en vinnande hand. Kåk eller "full house" består av en triss plus ett par. Sedan fyrtal och därpå drömkorten "straight flush", det vill säga en stege av kort i samma färg. Royal straight flush får man med sviten tio, knekt, dam, kung och ess i samma färg.

Olika pokerspel

Poker är en familj av spel som innehåller många olika variationer. Det mest populära just nu är texs hold´em följt av omaha hold´em och "seven card stud". Men i Sverige var vi förr mest vana vid femkorts mörkpoker. Med mörk menas att korten är dolda för motspelaren. I texas hold´em är de första två korten mörka ock kan bara ses av respektive spelare. Följt på dessa två kommer floppen som först är tre öppna kort vilka är gemensamma för alla spelare. Därpå följer ytterligare två öppna kort, ett i taget. Man kan dela upp pokerkategorierna i fyra delar där blandning mellan mörka och dolda kort som i texas hold´em ingår, är en kategori. Andra är mörkpoker, stötpoker och andra pokerspel.